.org.tr alan adı

org.tr uzantılı alan adları için göndermeniz gereken belgeler
Dernek ve vakıflar için yapılan alan adı başvuruları içinbaşvuru yapan organizasyonun kuruluş kanunu, vakıf senedi veya dernek tüzüğünün -ilk üç sayfası ile son sayfasının “.tr” Alan Adı Yönetimi’ne iletilmesi gerekmektedir.
Proje ve kongre gibi kar amacı bulunmayan oluşumlar için“.org.tr” ikinci düzey alt alan adına başvurabilmesi için en az üç sivil toplum kuruluşundan destek yazısı alması gerekmektedir.