.net.tr alan adı

net.tr uzantılı alan adları için göndermeniz gereken belgeler
Web tabanlı çalışan tüm kişi ya da kuruluşlar içinbaşvuran kişi ya da kuruluş tarafından başvurunun ayrıntılarını içeren (var olan .com ya da .net uzantılı web sayfalarının adresleri vb.) bir dilekçe (kişi adına yapılan başvurularda ilgili kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte) verilmelidir.
İnternet hizmeti vereceğini beyan ederek “net.tr” uzantısı için başvuran kişi ya da kuruluşlar içinbaşvurunun ayrıntılarını içeren ve yapılacağı taahhüt edilen web sayfanın yapılmadığının tespiti durumunda, ilgili alan adının silineceğinin kabul edildiğini belirten bir dilekçe (kişi adına yapılan başvurularda ilgili kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte).