Gerekli Belgeler(com.tr)

Alan adı tahsis formu

.com.tr alan adı

1- Ticari amaçlı tüzel kişilikler ve kuruluşlar için, yandaki üç maddede sözü geçen belgelerden herhangi bir tanesi iletilmelidir.
Vergi levhası nic.tr tarafından kabul edilmemektedir.
Ticaret odasından alınmış olan “Faaliyet Belgesi”, “Ticari Sicil Belgesi”, Oda Sicil Kayıt Sureti” ya da Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası’ndan alınmış olan “Sicil Tasdiknamesi”.
(Son 1 yıla ait olmalıdır.)
Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanmış olan ticaret ünvanı ilanı.
(Son 5 yıla ait olmalıdır.)
Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan alınmış “Marka Tescil Belgesi” ya da Marka Başvuru Belgesi”, “Marka Sahibine ait Kimlik”.
com.tr uzantılı alan adları için göndermeniz gereken belgeler
2- Ad-soyad.com.tr içinkimlik bilgileri ile birebir uyuşan alan adı başvurularında belge gerekmemektedir. Ancak, kimlik bilgileri ile başvurulan alan adının birebir uyuşmaması ya da Mernis sistemine bağlanırken teknik bir problem oluşması halinde, T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisinin iletilmesi gerekmektedir.
3- İlgili yerleşim birimine ait portal oluşturmak içinbaşvuran belediyeler için belediye başkanı imzalı talep yazısı
4- Vakıf, dernek ya da odalar için“Dernek Tüzüğü”, “Vakıf Senedi” ya da “Kuruluş Kanunu”
5- Otel ve tatil köyleri içinTurizm Bakanlığı’ndan alınmış “Turizm İşletmesi Belgesi”
6- Seyahat acenteleri içinTurizm Bakanlığı’ndan alınmış “Seyahat Acentesi İşletme Belgesi”
7- Dershaneler içinMilli Eğitim Bakanlığı “Özel Öğretim Kurumları Ruhsatnamesi”
8- Televizyon programları içinKültür Bakanlığı’ndan alınmış “Televizyon Gösterim Belgesi”
9- Film adları içinKültür Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü’nden alınmış kayıt tescil belgesi
10- Sanatçılar içinBağlı bulundukları meslek birliği, dernek ya da odadan(MESAM, SESAM, ÇASOD, vb.) üye kayıt belgesi
11- Özel hastaneler içinSağlık Bakanlığı’ndan alınmış “Özel Hastane Açılış ve Mesul Müdürlük Ruhsatı”
12- İrtibat büroları içinBaşbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nden alınmış “İrtibat Bürosu Açılım Belgesi”
13- Yabancı bir kuruluşun Türkiye distribütörlüğünü ya da temsilciliğini yapan kuruluşlar içinBaşvurulan alan adına ait tescil belgesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra isim sahibi şirketin başvurulan alan adının distribütör ya da temsilci şirket tarafından alınabileceğine dair iznini belgeleyen antetli kağıtları üzerinde, imzalı ve kaşeli yetki belgesi
14- Radyo ve televizyonlar içinRadyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)’ndan alınmış frekans tahsisini bildiren resmi yazı
15- Dergi ve gazeteler içinDerginin/gazetenin aslı ve “Mevkute Beyannamesi Alındı Belgesi”
16- Süresiz yayınlar içinYayının aslı
17- İlaç isimleri için“Yabancı Tıbbi Müstahzarlar Ruhsatnamesi”
18- Çiftlikler içinBağlı bulunduğu ziraat odasından kayıt belgesi.
19- Gemiler için“Türkiye Cumhuriyeti Gemi Tasdiknamesi”
20- Fuarlar içinResmi Gazetede yayınlanan “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Fuar Takvimi Tebliği” veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan “Fuar İzni Yazısı”
21- Özel numaralar içinTürk Telekomünikasyon Kurumundan alınan “Özel Servis Numarası Tahsis Belgesi”