.dr.tr alan adı

dr.tr uzantılı alan adları için göndermeniz gereken belgeler
“.dr.tr” uzantılı alan adlarının tahsis edilebilmesi içinTTB’nce talep edilen bazı dökümanların TTB’ne sunulması gerekmektedir. İlgili dökümanlar http://www.ttb.org.tr/drtr adresinde kullanıcılara sunulmuştur. Başvurusu bulunan alan adları TTB tarafından “.tr” Alan Adı Yönetimi’ne gönderilecek olan onay yazısı dikkate alınarak tahsis edilir.